Pregled cena

Cene Slovenačke Vinjete 2023. Godine

Cene slovenačke vinjete zavise od vrste vozila i roka trajanja. Ispod ćete pronaći pregled cena vinjete, naknade za aktivaciju i ukupne troškove.

Kategorija vozila vinjeta Cena vinjete naknada za uslugu Ukupno
2 vinjeta Slovenija-automobil < 3500 kg 7 Dani  € 15 € 8.95 € 23.95
1 Mesec  € 30 € 8.95  € 38.95
1 Godine € 110 € 15.95 € 125.95
1 Vinjeta Slovenija-Motocikl 7 Dani  € 7.50 € 5.49 € 12.99
6 Mesec  € 30 € 9.99 € 39.99
1 Godine € 55 € 14.99 € 69.99
Vinjeta 2 Slovenija-visoko vozilo-prednja osovina > 1,3 m 7 Dani  € 30 € 8.95 € 38.95
1 Mesec  € 60 € 8.95 € 68.95
1 Godine € 220 € 15.95 € 235.95

 

Cene austrijskih vinjeta

Da li prolazite kroz Austriju na putu za Sloveniju? Savetujemo vam da kupite i austrijsku vinjetu. U nastavku smo naveli cene ovih vinjeta.