E61 u Sloveniji

PROCES PRIJAVA

Europska cesta 61 u Sloveniji

Trenutno kroz Europu vodi ukupno 250 cesta koje omogućuju važne veze između pojedinih zemalja.

Jedna od takozvanih europskih cesta je E 61 u Sloveniji. Pogledat ćemo njenu rutu i razjasniti smatra li se ova ruta slovenska cesta s naplatom cestarine.

E 61 Slovenija - detaljna karta i ruta

Pogledom na kartu postaje jasno da E 61 vodi od jedne državne granice do druge (smjer sjever-jug). Podijeljena je na nekoliko dionica autoceste i prolazi ne samo kroz glavni grad Ljubljanu, već i kroz mnoge druge gradove u Sloveniji.

Kroz koje zemlje vodi Europska cesta 61 osim Slovenije?

Europska cesta 61 počinje u gradu Villachu u Austriji. Nakon Slovenije put se nastavlja prema Italiji i Hrvatskoj. Sukladno tome, E61 vodi kroz ukupno četiri različite zemlje.

Koliko je duga dionica Europske ceste 61 u Sloveniji?

Ukupna duljina Europske ceste je 270 kilometara. Ako pogledate pojedine dionice E61, vidjet ćete da je oko 170 kilometara iste ceste samo u Sloveniji.

Kroz koje slovenske gradove prolazi Europska cesta 61?

Austrijsko-slovenska granica početna je točka E61 u Sloveniji. Strogo govoreći, cesta počinje kod Hrušice i nastavlja se preko Nakla i Kranjske do Ljubljane. Cesta dalje nastavlja do općine Divača i preko E70 vodi do slovensko-talijanske granice (Fernetti).

Dionica nakon toga više nije na slovenskom nego na talijanskom tlu. Nakon granice s Fernettima, cesta dolazi do Villa Opicina, a potom do Basovizze i Trsta preko Statale 14.

Nastavlja preko istarskog poluotoka prema jugoistoku i završava u Pesek di Grozzana (talijansko-slovenska granica).

Posljednji dio veze vodi preko Kozine i Staroda te dolazi do jednog od graničnih prijelaza prema Hrvatskoj iz Slovenije (D8 slovensko-hrvatska granica).

Je li E61 autocesta?

Kao europska cesta, E61 se ne smatra klasičnom autocestom. U Sloveniji, međutim, cesta prati tri dionice autoceste. To su autoceste A2, A1 i A3.

Je li E61 u Sloveniji podložna cestarini?

E61 je jedna od cesta u Sloveniji s naplatom cestarine, što znači da se više ne morate samo pitati treba li vam vinjeta za Sloveniju i gdje je kupiti, ali i znati koje se rute i dionice cesta naplaćuju.

Kupite svoju E-vinjetu i sretan put, Slovenija!