E61 u Sloveniji

PROCES PRIJAVE

Evropski Put E61 u Sloveniji

Kroz Evropu trenutno vodi ukupno 250 puteva koji predstavljaju važne veze između pojedinih zemalja.

Jedan od takozvanih evropskih puteva je E61 u Sloveniji. Pogledaćemo njegovu trasu i razjasniti da li se smatra putem sa naplatom putarine u Sloveniji.

E61 Slovenija – detaljna mapa i trasa

Pogled na kartu jasno pokazuje da E 61 vodi od jedne državne granice do druge (u smeru od severa ka jugu). Podeljen je na nekoliko deonica autoputa i prolazi ne samo kroz glavni grad Ljubljanu već i kroz mnoge druge gradove u Sloveniji.

Kroz koje zemlje vodi evropski put E61, osim Slovenije?

Evropski put 61 počinje u gradu Filahu u Austriji. Posle Slovenije, put se nastavlja ka Italiji i Hrvatskoj. Dakle, E61 vodi kroz ukupno četiri različite zemlje.

Koliko je duga deonica evropskog puta E61 u Sloveniji?

Ukupna dužina evropskog puta je 270 kilometara. Ako pogledate pojedine deonice E61, videćete da se oko 170 kilometara nalazi u Sloveniji.

Kroz koje slovenačke gradove prolazi evropski put E61?

Početna tačka evropskog puta E61 u Sloveniji je austrijsko-slovenačka granica. Preciznije, put počinje kod Hrušice i nastavlja preko Nakla i Kranjske do Ljubljane. Put dalje nastavlja do opštine Divača i sa E70 vodi do slovenačko-italijanske granice (Fernetti).

Deonica posle toga više nije na slovenačkom već na italijanskom tlu. Nakon graničnog prelaza Fernetti, put ide do Villa Opicina, a zatim do Basovice i Trsta preko Statale 14. Nastavlja se preko istarskog poluostrva na jugoistok i završava u Pesek di Grozzana (italijansko-slovenačka granica). Poslednji deo veze vodi preko Kozine i Staroda, a zatim dolazi do jednog od graničnih prelaza za Hrvatsku iz Slovenije (D8 slovenačko-hrvatska granica).

Da li je E61 autoput?

Kao evropski put, E61 se ne smatra klasičnim autoputem. Međutim, u Sloveniji put prati tri deonice autoputa. To su autoputevi A2, A1 i A3.

Da li se za E61 plaća putarina u Sloveniji?

E61 je jedan od puteva za koji se plaća putarina u Sloveniji. To znači da pored pitanja "Vinjeta Slovenija: gde kupiti" koje postavljate sebi, treba da se informišete i o tome koje trase podležu naplati putarine.

Kupite svoju E-vinjetu i srećan put, Slovenija!