Granica Slovenija Mađarska

PROCES PRIJAVE

Propis da više nema kontrole na granicama između zemalja članica EU već neko vreme ne važi za zemlje poput Slovenije ili Mađarske. Ako planirate da koristite neki od graničnih prelaza na putu do tamo, očekujte da će možda biti gužve određenim danima ili ćete možda čak razmišljati o tome da izaberete alternativni put. Zbog toga bi trebalo da se informišete pre putovanja.

Pre polaska na put preporučljivo je pogledati saobraćajnu i putnu regulativu u Sloveniji i Mađarskoj. U obe zemlje biće vam potrebna vinjeta za korišćenje autoputeva i velikih delova brzih puteva. "Koliko košta vinjeta za Sloveniju?" ili "Gde da platim putarinu u Mađarskoj?" su neka od pitanja koja vozači najčešće postavljaju pred put.

Ako putujete sa juga, odnosno iz Austrije preko Slovenije do Mađarske, vinjetu možete kupiti unapred putem interneta. Ako putujete u suprotnom smeru, morate koristiti prodajna mesta.

Ovi detalji mogu biti ključni za nesmetano putovanje. Da bi sve prošlo bez problema, sumirali smo sve detalje o graničnim prelazima između Slovenije i Mađarske.

Tok granice između Slovenije i Mađarske

Granica između ove dve zemlje proteže se u dužini od oko 100 kilometara. Počinje na graničnom trouglu između Austrije, Slovenije i Mađarske i završava se na graničnom trouglu sa Hrvatskom. Zahvaljujući položaju, putnici iz brojnih zemalja prelaze granicu. Njihovo odredište nisu uvek Slovenija ili Mađarska. Mnogi prelaze granicu i koriste te zemlje za tranzit kako bi stigli do drugih odredišta.

Granica između dve zemlje proteže se u dužini od oko 100 kilometara.

Granica ide od severa ka jugoistoku. Na mađarskoj strani su županije Vaš i Zala, a na slovenačkoj je regija Pomurska. Postoji nekoliko mesta gde granica prelazi preko reke. Jedna od njih je, na primer, kod opštine Hodoš u Sloveniji: tamo se reka zove Velika Krka, a nakon graničnog prelaza u Mađarskoj se zove Kerka. Još južnije, granica prati reku Ledavu nekoliko kilometara pre nego što se ona uliva u Muru u Hrvatskoj.

Granični prelazi između zemalja

Između Slovenije i Mađarske postoji nekoliko putnih i železničkih prelaza. Međutim, zbog njihove pristupačnosti, samo tri se smatraju dodirnim tačkama koje igraju ulogu u međunarodnim putovanjima. Zato ćemo se koncentrisati na najvažnije prelaze.

Granični prelaz Hodoš

Hodoš je već pomenut u vezi sa rekama. Do njega se najbrže stiže sa više polaznih tačaka. Vozači prelaze granicu u Neuhaus am Klausenbachu u Austriji, na primer, da bi došli do Kuzme u Sloveniji, a zatim produžili do Hodoša. To je moguće preko sela Šalovci za samo 30 minuta vožnje.

Od Hodoša, ruta se zatim nastavlja preko granice do Kotormana ili Bajansenjea u Mađarskoj. Hodoš je poznat i po tome što ima graničnu železničku stanicu. To je železnička linija Kormend-Murska Sobota.

Granični prelaz Dolga Vas

Najbliži granični prelaz na slovenačkoj strani je Dolga Vas (Lendava). Najistočnija slovenačka opština nalazi se u blizini autoputa A5 i zato je koriste vozači koji putuju iz Maribora ili glavnog grada Ljubljane. Od Dolge Vasi se stiže do magistralnog puta 86 koji vodi do Redića u Mađarskoj. Odatle vas put vodi direktno u Sombatheli. Ako skrenete na magistralni put 75, nastavljate do Balatona.

U selu Pince kod Tihanja takođe možete preći iz Slovenije u Mađarsku.

Granični prelaz Pince

Poslednji granični prelaz udaljen je samo 10-ak kilometara od Dolge Vasi. U selu Pince možete napustiti Sloveniju i ući u Mađarsku. Ovaj granični prelaz se često bira zbog njegovih veza unutar Mađarske. Kao i ranije, vozite se A5, koji kod mesta Tornyiszentmiklós skreće na mađarski autoput M70. Autoput tada prolazi pravo preko zemlje i vodi pored Balatona do Budimpešte. Ako vozite u drugom smeru od Tornyiszentmiklós-a, doći ćete do Zagreba u Hrvatskoj putem M70 i E65.

Kontrole - Trenutno stanje na granici Slovenije i Mađarske

U Sloveniji morate očekivati česte saobraćajne gužve na graničnim prelazima. Vozači koji su ikada putovali kroz tunel Karavanke na severu znaju da može doći do čestih zadržavanja. Ako pogledate granice Austrije, Hrvatske, Mađarske i Slovenije, čekanja nisu samo zbog povećanog obima saobraćaja već i zbog graničnih kontrola.

Karavanke tunel - granica između Austrije i Slovenije

Iako su sve gore pomenute zemlje sada deo Šengenskog sporazuma (Hrvatska od 2023. godine), pravila koja važe na prelazima se redovno menjaju. To je uglavnom zbog političkih događaja (migraciona situacija, rat u Ukrajini). Zato, svi koju planiraju da pređu slovenačko-mađarsku granicu treba ne samo da imaju spremne putne isprave već i da očekuju zadržavanja.

Kupite svoju E-vinjetu i srećan put, Slovenija!