Vše, co potřebujete vědět o cestování po slovinských silnicích

VŠE O NÁKUPU E-VIGNETTE

Slovinsko se nachází na jihu střední Evropy a rozkládá se mezi Itálií, Rakouskem, Maďarskem a Chorvatskem. Díky malému úseku pobřeží má přístup k Jaderském moři. Díky své strategické poloze je to země odkud se dá snadno vydat do jiných Evropských měst a také destinace, která sama o sobě je velmi zajímavá a určitě stojí za návštěvu.

Nedávná historie Slovinska

Slovinsko vzniklo po rozpadu Jugoslávie a vyhlásilo svoji nezávislost v roce 1991. Díky své bohaté historii a úchvatným přírodním scenériím Slovinsko přitahuje cestovatele z celého světa. V roce 2004 bylo Slovinsko přijato do Evropské unie.

 

Jedním ze způsobů jakým Slovinsko zlepšilo svoji turistickou dostupnost, je díky rozsáhlým investicím do modernizace silniční sítě.

Mýtné silnice ve Slovinsku

Jedním ze způsobů, jakým Slovinsko zlepšilo svoji turistickou dostupnost, je díky rozsáhlé modernizaci silniční sítě, například zavedením různých mýtných silnic a systému elektronické dálniční známky (e-vignette). Tento systém umožňuje automatické inkasování příslušných poplatků a pro řidiče bezproblémové používání těchto silnic, je však nezbytné si slovinskou dálniční známku zakoupit.

Elektronickou dálniční známku (e-vignette) lze zakoupit online, na čerpacích stanicích, na poštách nebo u dalších autorizovaných prodejců. Vybrané mýtné poplatky jsou použity na údržbu a modernizaci mýtné silniční sítě. Slovinská dálniční známka je dostupná pouze v elektronické formě, tudíž už nemusíte přilepovat známku na čelní sklo vašeho vozu.

Jsou ve Slovinsku vstřícní k turistům?

Slovinsko se stalo členem Schengenského prostoru v roce 2007, což zjednodušilo vstup pro občany zemí Evropské unie a držitele víz Schengenského prostoru. Na otázku "Můžeme cestovat do Slovinska?" lze zodpovědět jednoznačným "Ano!"

V tomto článku jsme se snažili zodpovědět všechny vaše dotazy týkající se cestování autem po Slovinsku. Pokud se ptáte: "Je Slovinsko vhodné na cestování autem?", určitě pokračujte ve čtení.

Jaké dokumenty jsou potřebné pro vstup do Slovinska?

Do Slovinska lze vstoupit z Itálie, Rakouska (přes dálniční tunel Karavanky), Maďarska a Chorvatska.

Při vstupu do Slovinska mějte určitě následující dokumenty s sebou:

 • Pas: platný minimálně o 3 měsíce déle než zamýšlený pobyt.
 • Vízum: získejte příslušné vízum podle vaší národnosti. Návštěvníci z Evropské unie (EU) a mnoho dalších zahraničních národností nepotřebují vízum pro krátkodobý pobyt.
 • Doklady o vozidle: Pokud cestujete se svým vlastním vozidlem, mějte u sebe registrační doklady vozidla a doklad o sjednaném povinném ručení.

Na hraničním přechodu se řiďte pokyny úředníků. Pokud je to možné, překračujte hranice mimo dopravní špičku. O víkendech a během hlavní prázdninové sezóny můžete při odjezdu nebo při vstupu do Slovinska očekávat zdržení a dopravní zácpy.

Další dokumenty, které byste měli mít s sebou při cestování ve Slovinsku

Další doklady, které byste měli mít při sobě při řízení ve Slovinsku

Možná se sami sebe ptáte: "Potřebuji mezinárodní řidičský průkaz, abych mohl řídit ve Slovinsku?" Odpověď zní: Ano. Mezinárodní řidičský průkaz (IDP) je právní překlad vašeho řidičského průkazu, který je uznáván ve Slovinsku.

Při cestování po Slovinsku mějte s sebou následující dokumenty:

 1. Platný řidičský průkaz - Ujistěte se, že váš řidičský průkaz je platný po celou délku pobytu. Řidičské průkazy vydané v zemích EU a EHP jsou obecně uznávány. Návštěvníkům ze zemí mimo EU se doporučuje získat Mezinárodní řidičský průkaz (IDP - International Driving Permit).
 2. Registrační doklady vozidla - Vlastníci vozidel musí mít u sebe registrační doklady. Pokud nejste vlastníkem vozidla, měli byste mít u sebe potvrzení o vlastnictví od vlastníka vozidla (například od autopůjčovny).
 3. Doklad o sjednaném povinném ručení – Při cestě do Slovinska mějte u sebe platné doklady o povinném ručení spolu se „zelenou kartou“.

Silniční pravidla a dopravní předpisy ve Slovinsku

Nastudujte si online místními zákony a pravidla silničního provozu a dopravní značky, které platí ve Slovinsku. Dodržujte následující slovinská silniční pravidla:

Dopravní značky

Nezapomeňte věnovat pozornost dopravním značkám a dopravnímu značení, které poskytují důležité informace a pokyny.

Přednost zprava

Seznamte se s pravidly pro jízdu vpravo. Obecně platí, že byste měli dávat přednost vozidlům přijíždějícím zprava, přičemž je třeba dbát zvýšené opatrnosti a praktického uvažování.

 1. Neoznačené křižovatky - dejte přednost vozidlům zprava.
 2. Označené křižovatky - dejte přednost prvnímu vozidlu na křižovatce.
 3. Křižovatky s cedulí "Přednost jízdy" - vozidlo na takto označené křižovatce musí dát přednost ostatním vozidlům přijíždějícím zprava.
 4. Kruhové objezdy - vozidla, která jsou již na kruhovém objezdu, mají přednost jízdy. Dejte přednost vozidlům po vaší levé straně a použijte blinkr při opustění kruhového objezdu.
 5. Přechody pro chodce - chodci mají přednost.
 6. Složky integrovaného záchranného systému - pokud vidíte nebo slyšíte blížící se pohotovostní vozidlo, uvolněte cestu tím, že zastavíte na kraji vozovky a necháte vozidlo projet.

Předjíždění

Předjíždějte pouze při dodržení obvyklých bezpečnostních opatření a v místech, kde je to bezpečné a legální.

Mobilní telefony

Používání mobilního telefonu během jízdy je zakázáno, avšak můžete používat hands-free.

Bezpečnostní pásy

Používání bezpečnostních pásů je povinné.

Bezpečnostní opatření platná pro děti

Děti menší než 1,5 metru musí být připoutány ve vhodné dětské sedačce. Děti menší než 1,5 m nesmí sedět na předním sedadle spolujezdce.

Dopravní značky označující rychlostní omezení ve Slovinsku

Omezení rychlosti (není-li uvedeno jinak)

Městská zástavba: Rychlostní limit je obecně 50 km/h a 40 km/h v blízkosti škol.

Venkovské silnice: Ve venkovských oblastech je obvykle rychlost omezena na 90 km/h.

Dálnice: Maximální povolená rychlost je 130 km/h (81 mph).

Parkovací předpisy

Pravidla parkování, které byste měli znát:

 • Modré zóny: vyžadují parkovací hodiny ve vozidle s vyznačením času příjezdu.
 • Parkovací automaty: lze platit místní měnou nebo prostřednictvím aplikace Upark.

Požadavky na pojištění

Ve Slovinsku musí všechna vozidla být ze zákona pojištěna poviným ručením. Toto pojištění kryje škody na jiných vozidlech v případě nehody. Dále si vezměte Evropský průkaz zdravotního pojištění, který zajišťuje krytí lékařské péče v případě zdravotních problémů, živelných pohrom apod. Pokud nemáte na toto pojištění nárok, důrazně doporučujeme sjednat si komerční cestovní pojištění, které kryje léčebné výlohy v zahraničí včetně pohotovosti. Ujistěte se, že pojistka kryje všechny plánované aktivity. Pokud se stanete obětí trestného činu, neprodleně tuto skutečnost nahláste místní policii.

Přehled slovinské silniční sítě

Díky rozsáhlým investicím od získání nezávislosti je stav silnic ve Slovinsku velmi dobrý.

Dálnice zajišťují efektivní přepravu mezi městy a turistickými atrakcemi. Regionální silnice zajišťují spojení mezi městy, zatímco místní silnice spojují menší obce. Dopravní uzly jsou rozesety napříč celou zemí.

Při cestování se neváhejte obrátit s žádostí o radu na místní obyvatele nebo na strážce zákona. Je také dobré sledovat místní média, kde najdete relevantní informace k cestování, o dopravních zpožděních či výlukách.

Jízda v zimním období

Vozidla by měla být vybavena zimními pneumatikami, aby byla zajištěna správná přilnavost k povrchu vozovky. V některých oblastech mohou být příležitostně zapotřebí sněhové řetězy. Ujistěte se, že víte, jak sněhové řetězy nasadit. Vždy jezděte opatrně a počítejte s případnými komplikacemi. Všechna vozidla musí být podle zákona vybavena zimní výbavou od 15. listopadu do 15. března.

V případě nehody nebo jiné mimořádné události vytočte číslo Evropského tísňového volání 112 a spojte se s policií, záchrannou službou nebo hasiči.

Složky integrovaného záchranného systému

V případě nehody nebo jiné mimořádné události vytočte číslo Evropského tísňového volání 112 a spojte se s policií, záchrannou službou nebo hasiči. Podél dálnic mohou uživatelé vozidel a motocyklů využít také tísňové telefony umístěné ve dvoukilometrových odstupech.

Asistenční služba

Pokud cestujete ve vypůjčeném vozidle, použijte číslo poskytnuté půjčovnou.

Pro ostatní řidiče je největším poskytovatelem pomoci AMZS (Slovinský automobilový svaz) na čísle +386 1 530 53 00.

Často kladené otázky a rady týkající se cest po Slovinsku

Mohu ve Slovinsku řídit s řidičským průkazem své země?

Ano, ale spolu s řidičským průkazem musíte mít s sebou i průkaz totožnosti.

Kolik času si mám naplánovat na cestu po Slovinsku?

Slovinsko je malá země, a tak se toho dá hodně stihnout za pár dní. Vzhledem k rozmanitosti krajiny, kultury a historie lze v zemi strávit klidně i několik týdnů.

V jakém ročním období je nejlepší Slovinsko navštívit?

Za nejlepší dobu pro návštěvu Slovinska se považují měsíce červen až srpen. Je to však také vrchol turistické sezóny a na některých místech může být přeplněno.

Jak můžeme do Slovinska cestovat?

Do Slovinska lze cestovat po silnici, železnici i letecky.

Jaké bezpečnostní vybavení musím mít ve svém autě?

Všichni řidiči musí mít bezpečnostní vybavení jako je výstražný trojúhelník (nebo silniční signální světlice) a reflexní bundu s vysokou viditelností.

Co dalšího bychom měli mít s sebou při návštěvě Slovinska?

Doporučujeme mít s sebou malou lékárničku a náhradní žárovky. Kromě toho u sebe vždy mějte všechny doklady opravňující vás k řízení a cestování, abyste se vyhnuli případným problémům se slovinskými úřady.

Další tipy

 • Slovinsko je bezpečná země, kde kriminalita je nízká, přesto však parkujte své vozidlo na dobře osvětlených místech a zajistěte svůj vůz zařízením proti vloupání a krádeži.
 • K plánování vaši cesty používejte online zdroje, jako jsou Google Maps, Waze a dopravní webové kamery.
 • Neřiďte pod vlivem alkoholu nebo nelegálních drog. Zákonný limit pro alkohol je 0,05 %, pro profesionální řidiče a řidiče-žáky 0 %.
 • Před odjezdem se informujte u poskytovatele služeb cestovního ruchu o aktuálních změnách týkajících se cestování.

Věříme, že Slovinsko se svými kvalitními silnicemi protínající malebnou krajinu a se svou bohatou historií, jedinečnou kulturou a pohostinností místních vás zcela jistě okouzlí.

Kupte si E-vignette a užijte si Slovinsko!