Pravidla silničního provozu

VŠE O NÁKUPU E-VIGNETTE

Slovinské dopravní předpisy: Na co si dát pozor

Evropští turisté si Slovinsko oblíbili zejména proto, že se do země dostanete autem nebo obytným vozem za několik hodin. Je však důležité věnovat pozornost dopravním předpisům ve Slovinsku, aby se vaše cesta nezměnila ve fiasko.

Účastníci silničního provozu by měli být předem seznámeni s řadou konkrétních pravidel, od místních rychlostních limitů až po pokuty a zákazy vjezdu nákladních vozidel. Veškeré informace naleznete v článku.

Rychlost: Rychlostní limity ve Slovinsku

Ve Slovinsku platí omezení rychlosti na všech silnicích včetně dálnic. Pokud tedy přijíždíte ze zahraničí autem nebo obytným vozem, dodržujte místní rychlostní limity. Rychlostní limity závisí na typu silnice a třídě vozidla, která je uvedena v technickém průkazu.

 

Rychlostní limity ve Slovinsku

Následující omezení se vztahují na běžné osobní automobily nebo automobily z půjčovny, včetně motocyklů:

  • V obci: maximálně 50 km/h

  • Mimo obec: maximálně 90 km/h

  • Mimo obec: maximálně 90 km/h

  • Rychlostní silnice: maximálně 110 km/h

  • Dálnice: maximálně 130 km/h

PROCES PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 

Omezení rychlosti pro těžká motorová vozidla

Maximální povolená rychlost soupravy automobilu a přívěsu je 80 km/h v závislosti na jejich hmotnosti. Omezení platí také pro těžké obytné automobily o hmotnosti 3,5 až 7 t, které mohou jet rychlostí maximálně 80 km/h.

Pokud vám něco není jasné, přečtěte si předem podrobné předpisy o rychlostních limitech ve Slovinsku.

Zachytil mě rychlostní radar ve Slovinsku: Co bude dál?

Všichni řidiči automobilů musí při jízdě po slovinských silnicích dodržovat příslušné rychlostní limity. Minimální pokuta za překročení rychlosti o 20 km/h činí 80 EUR.

Za překročení rychlosti o 50 km/h můžete dostat pokutu vyšší než 500 eur. Slovinské dopravní předpisy jsou poměrně přísné.

Dohoda o vymáhání práva mezi Slovinskem a ostatními zeměmi EU

Slovinsko má dohody o prosazování práva se všemi zeměmi EU. Hranice de minimis pro pokuty na místě činí 70 eur.

Za překročení rychlosti zaplatíte minimálně 80 eur, takže počítejte s tím, že za přestupek zaplatíte. I když jste se vrátili do své domovské země, po několika týdnech najdete ve své poštovní schránce slovinské oznámení o pokutě.

Zde se dozvíte vše, co potřebujete vědět, pokud jste ve Slovinsku dostali pokutu za překročení rychlosti.

 

Hladina alkoholu v krvi: Kolik můžete vypít?

Ve Slovinsku je povolená hladina alkoholu v krvi 0,5 promile. Existují však výjimky pro začínající a profesionální řidiče, kteří musí udržovat nulovou hladinu alkoholu v krvi.

Skupinu začínajících řidičů tvoří osoby mladší 21 let nebo osoby, které jsou držiteli řidičského průkazu méně než 2 roky. Pokud patříte do této skupiny a víte, že budete řídit, doporučuje se alkohol vůbec nepít.

 

Pokuty za alkohol

Slovinský katalog trestů stanoví přísné sankce za nedodržení maximální hladiny alkoholu v krvi. Hrozí vám pokuta od 300 do 1 200 eur, kterou budete muset zaplatit v každém případě.

 

Hranice de minimis pro trestné činy související s alkoholem se neuplatňuje

Limit de minimis ve výši 70 EUR se neuplatňuje, ale dohoda o vymáhání s ostatními zeměmi EU ano. O svůj řidičský průkaz se však bát nemusíte, protože zákaz řízení kvůli alkoholu by platil pouze ve Slovinsku.

Neberte však toto oznámení jako výzvu k usednutí za volant po noci strávené v klubu. Nehoda vám rychle zkazí dovolenou a může mít dalekosáhlé následky. Dodržujte, proto prosím aktuální omezení týkající se alkoholu ve Slovinsku.

 

Zákaz řízení nákladních vozidel

Na některých trasách ve Slovinsku a v určitých časech je zakázána jízda nákladních vozidel. Zákaz se vztahuje na nákladní automobily nebo speciální přepravníky s hmotností vyšší než 7,5 tuny. Na trasách G1-6 (Jelšane – Postojna) a G1-7 (Starod – Kozina) nesmí taková vozidla jezdit o nedělích a svátcích od 8.00 do 21.00 hodin.

 

Žádné nákladní automobily během prázdnin

V letní a prázdninové sezóně se přidávají další omezení, aby se snížila zátěž na silnicích. Například v sobotu mezi 8. a 13. hodinou nesmí nákladní vozidla jezdit po výše uvedených trasách.

 

Zvláštní předpisy mezi Lublaní a Chorvatskem

Ještě přísnější časy platí na trasách Lublaň – Koper – chorvatská hranice a Postojna – Rijeka, na kterých nesmí nákladní vozidla jezdit v sobotu od 6.00 do 16.00 hodin a v neděli a ve svátek od 8.00 do 00.00 hodin. Řidiči kamionů mohou využít alternativní trasy, dálnice A1, A2, A4 a A5, na kterých omezení neplatí.

 

Výjimky pro mezinárodní silniční nákladní dopravu

Stále existují některé regionální výjimky a změny pravidel, které mají usnadnit mezinárodní dopravu se sousedními zeměmi, Itálií a Chorvatskem. Nákladní automobily na mezinárodních silnicích mohou často jezdit po všechny dny, aby byla zajištěna rychlá přeprava důležitého zboží. Nezapomeňte se proto předem informovat o zákazu vjezdu nákladních vozidel do Slovinska.

 

Zvláštní pravidla silničního provozu ve Slovinsku

Mýtné na rychlostních silnicích a dálnicích

Slovinské dálnice a rychlostní silnice jsou zpoplatněny také pro osobní automobily, proto byste si měli předem zjistit důležité informace o tomto tématu a v případě potřeby si včas zakoupit elektronickou dálniční známku pro Slovinsko.

Nákladní vozidla navíc potřebují registraci a mýtnou skříňku DarsGo (předplacenou i nepředplacenou), aby mohla platit mýtné podle ujeté vzdálenosti.

 

Mobilní za volantem

Ve Slovinsku nesmíte za jízdy telefonovat. Za porušení tohoto zákona hrozí pokuta 120 eur, která je mezinárodně vymáhána.

Co se stane v případě nesprávného parkování?

Nesprávné parkování ve Slovinsku vás může stát nejméně 40 eur v závislosti na závažnosti. Pokud však tento typ pokuty nepřesáhne hranici de minimis (70 €), nelze ji vymáhat mezinárodně.

Kupte si E-vignette a užijte si Slovinsko!